Jokirannan vinkit tehokkaaseen kieleen

17.4.2018


Huhtikuun 9. päivänä juhlittiin suomen kieltä ja suomen kirjakielen luojaa Mikael Agricolaa. Merkkipäivän innoittamina julkaisimme seitsemän vinkkiä tehokkaampaan kieleen.

Vinkki 1: Kirkasta itsellesi tekstin tavoite.

Epäselvä tekstin tarkoitus hidastaa tekstin valmistumista tai saattaa estää sen syntymisen kokonaan. Jos sanoja ei millään saa paperille, ajatus ei välttämättä ole kirkas vielä itsellekään. Tähän voi auttaa juttutuokio kollegan kanssa: kun aihetta selittää toiselle ääneen, tekstin ydinviesti ja näkökulma kirkastuvat kuin huomaamatta.

Muista: Kirjoita vain silloin, kun sinulla on oikeasti sanottavaa. Laatu korvaa määrän lähes aina myös viestinnässä!


Vinkki 2: Noudata teksteissä yrityksesi äänensävyä.

Yhtenäinen äänensävy eli tone of voice rakentaa organisaation brändiä tehokkaasti. Tunnistettava äänensävy on linjassa organisaation visuaalisen ilmeen kanssa, sopii organisaation toimialaan ja tavoitteisiin sekä puhuttelee kohderyhmää.

Tekstien sävy luodaan rakenne-, sana- ja tyylivalinnoilla – osittain myös tekstien näkökulmilla.

Jos sävystä ei ole organisaatiossanne ohjeistusta, ota asia puheeksi. Pohtikaa yhdessä seuraavia kysymyksiä: Haluatteko kuulostaa rennolta vai asialliselta? Arvostaako kohderyhmänne eniten leikkisyyttä, faktapitoisuutta vai räväkkyyttä? Millaisilla sanoilla kohderyhmänne puhuu teistä jo nyt?


Vinkki 3. Tunne tekstin rytmi.

Vaihteleva ja mukaansatempaava rytmi koukuttaa lukijan. Suosi napakoita virkkeitä mutta muista, että tekstin rytmiin vaikuttaa paljon muitakin asioita. Sanamäärää olennaisempaa ovat rakenteen selkeys, virkkeiden ja lauseiden kytkökset, sanajärjestys sekä sanavalinnat.

Kun teksti on valmis, lue se ääneen. Jos jokin kohta hengästyttää tai kuulostaa kömpelöltä, pilko pitkiä virkkeitä lyhyemmiksi tai selkeytä lauserakennetta. Suosi pistettä ja käytä pilkkua sekä muita välimerkkejä harkitusti.


Vinkki 4: Konkretisoi kieli.

Ammattilainen osaa kirjoittaa myös abstraktista asiasta selkeästi. Helppotajuiset ja konkreettiset tekstit osoittavat lukijalle, että kirjoittaja on paneutunut asiaansa.

Konkretiaa saa tekstiin täsmällisillä ilmaisuilla ja esimerkeillä sekä välttämällä jargonia ja vierasperäisiä sanoja. Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota verbiin, sillä se on lauseen ydin. Aktiiviverbi luo tekstiin dynaamisuutta, kun taas liika passiivin käyttö tuntuu lukijasta helposti etäiseltä. Substantiivitauti pysyy kurissa välttämällä tyhjiä verbejä, kuten ”toimia”, ”suorittaa” ja ”toteuttaa”.


Vinkki 5: Kertaa kielenhuollon perussäännöt.

Omat puutteet kirjoitustaidoissa kannattaa tiedostaa ja korjata: sääntöjä noudattamaton kirjoittaja koetaan helposti ylimieliseksi ja epäpäteväksi. Kun yhteiset pelisäännöt ovat hallussa, kirjoittaminen on helpompaa ja teksteihisi viitsii perehtyä useampi ihminen.

Yleisimpiä ja häiritsevimpiä oikeakielisyyden ongelmia ovat yhdyssana-, kongruenssi- ja rektiovirheet sekä vääränlainen viittaaminen virkkeiden sisällä ja niiden välillä. Myös kapulakielisyys ja vieraskieliset rakenteet vaikeuttavat lukemista. Hyvä perusopas kirjahyllyyn on esimerkiksi Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas.


Vinkki 6. Karsi omat maneerit.

Maneerit eli pinttyneet, kaavamaiset kirjoitustavat saattavat huvittaa, ärsyttää ja häiritä lukemista. Yleisiä maneereita ovat -kin- ja -kaan-partikkelien ja myös-sanan liikakäyttö sekä mutta-sanan käyttäminen lauseen alussa. On myös tavallista, että kirjoittajalla on jokin itselleen tyypillinen sana tai sanonta, joka toistuu teksteissä häiritsevän usein, esimerkiksi ”näin ollen”, ”toki” tai ”toisin sanoen”.

Muista: Tekstin tyylittely ei ole koristelua eikä kiemuroiden lisäämistä vaan parhaimman vaihtoehdon valitsemista. Pelkistäminen on taito, joka vaatii olennaisen ymmärtämistä.


Vinkki 7. Muista viimeinen viilaus.

Pienetkin virheet saa bongattua paremmin, kun antaa tekstin levätä yön yli. Kannattaa myös pyytää palautetta tekstistä joltakulta kohderyhmään kuuluvalta.

Kun tekstiä on hionut pitkään tekstinkäsittelyohjelmassa, omille virheille sokeutuu. Kätevä keino nähdä teksti uusin silmin on viedä se toiseen formaattiin, esimerkiksi PDF-muotoon, tai vaihtaa tekstin fonttia. Pidä listaa itsellesi tyypillisistä virheistä ja maneereista ja etsi listalla olevia kohtia tekstistäsi hakutoiminnolla (ctrl+F tai Macilla command+F).


Varaa yrityksellesi Jokirannan Kieli kuntoon -koulutus!

Lisää Jokirannan juttuja