Miksi investoida asiakaslehteen?

Aiemmista arvioista poiketen asiakaslehdet eivät ole menettäneet suosiotaan vaan vahvistaneet asemaansa yritysten markkinointiviestinnän työkaluna.

Suurimman hyödyn yritys saa yhdistämällä printtimedian ja digitaaliset kanavat taitavasti toisiinsa. Kiihkeätempoinen sosiaalinen media rakentaa yrityskuvaa pienistä palasista, printtilehti puolestaan auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja antaa mahdollisuuden perehtyä asioihin pintaa syvemmältä. Paperilehti on elämyksellinen tuote, joka jättää vahvan muistijäljen.

Neljä hyvää syytä, miksi asiakaslehteen kannattaa investoida

1. Tehokas viestinviejä ja brändinrakentaja

Kunnianhimoisesti toteutettu asiakaslehti vahvistaa mielikuvaa laadukkaasta brändistä. Kun yhä useampi yritys siirtää markkinointiviestintänsä sosiaaliseen mediaan, taustoittavaa ja syvällisempää tietoa tarjoava asiakaslehti erottautuu edukseen. Laadukas asiakaslehti tuo kilpailuetua yritykselle ja toimii parhaimmillaan koko alan suunnannäyttäjänä.

2. Kustannustehokas myynnin edistäjä

Ammattitaitoisesti toimitettu asiakaslehti lisää myyntiä ja vie yrityksen viestin perille kustannustehokkaasti. Asiakaslehdestä saa materiaalia myös yrityksen muihin kanaviin: nettisivuille, sosiaalisen median alustoille ja uutiskirjeisiin. Kerran hyvin toimitettu juttu taipuu monenmittaiseksi tarinaksi moniin kanaviin. Asiakaslehti on konkreettinen myynnin tuki.

3. Asiakaslehti menee pintaa syvemmälle

Pelkkiin digitaalisiin kanaviin panostamalla yritys jättää usein osan kohderyhmästään kokonaan markkinointiviestintänsä ulkopuolelle. Toisin kuin sosiaalinen media, asiakaslehti on hallittava kokonaisuus, jota selaamalla asiakas saa monipuolisen kuvan yrityksestä. Hyvässä lehdessä erilaiset juttutyypit ja asiakastarinat tuovat esiin yrityksen vahvuuksia kiinnostavalla tavalla. 

4. Asiakkaille mieluinen markkinointikanava

Tutkimusten mukaan asiakaslehtiin suhtaudutaan positiivisesti ja niitä pidetään hyödyllisinä. Usein lehdet jopa säästetään myöhempää lukemista varten. Vastapainona pirstaleiselle somemaailmalle painettu lehti antaa mahdollisuuden keskittyä syvällisempään sisältöön kaikessa rauhassa. Kiinnostavaan lehteen on helppo tarttua.

Osaava kumppani takaa vastineen rahoillesi

Asiakaslehti on toteutettava kunnianhimoisesti, jotta se täyttää sille asetetut tavoitteet. Ammattilaisen tekemässä asiakaslehdessä erilaiset juttutyypit, laadukkaat valokuvat, viimeistelty kieliasu, selkeä typografia sekä näyttävä taitto rakentavat tehokkaasti haluttua yrityskuvaa. Ulkoistamalla asiakaslehden toimituksen ammattilaisille yritys voi keskittyä ydinosaamiseensa ja saa vastineeksi lehden, joka palvelee sekä lukijaa että yrityksen liiketoimintaa.

Jokiranta on uskonut asiakaslehtien voimaan jo vuodesta 2003. Suunnittelemme lehdet yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja niiden tuotannosta vastaavat kokeneet ammattilaiset: toimittajat, valokuvaajat, graafikot ja verkkoviestinnän osaajat.

Ota yhteyttä, jos kaipaat osaavaa kumppania markkinointiviestintäsi tueksi!

Leena Hulsi
+358 (0) 400 821 015
leena.hulsi@jokiranta.fi