Viestintätoimiston arki harjoittelijan silmin

Minkälaisissa työtehtävissä suomen kielen ammattilaista tarvitaan? Mitä työtehtäviini voi kuulua suomen kielen osaajana? Näitä kysymyksiä pohtii varmasti moni alan opiskelija. Harjoittelu Viestintätoimisto Jokirannassa avasi Katariina Rintaselle sitä, mitä kaikkea kielen asiantuntijan työtehtäviin voi kuulua.

Takana on vasta ensimmäinen opiskeluvuosi, mutta sain mahdollisuuden tulla harjoitteluun Viestintätoimisto Jokirantaan. Olin harjoittelussa huhtikuun ajan eli kuukauden, jonka aikana minulle avautui uusia näkökulmia opiskeluun ja tulevaisuuden työelämään.

Harjoittelustani teki erityisen mielenkiintoisen ja opettavaisen se, että minulla ei ole viestinnän alasta aikaisempaa kokemusta. Opinnoissani olen pääosin painottanut äidinkielen opettajan työssä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lähdin siis kokeilemaan ja harjoittelemaan uusia asioita avoimin mielin.

Harjoitteluni aikana pääsin tekemään vaihtelevasti monipuolisia työtehtäviä aina oikoluvusta tekstien editointiin ja tapahtumaviestinnän suunnitteluun ja kirjoittamiseen. Pääsin oikolukemaan ja editoimaan esimerkiksi vuosikertomus- ja asiantuntijatekstejä sekä kirjoittamaan myös itse tekstejä tapahtumien viestintää varten. Opettelin käyttämään uusia työskentelyalustoja ja työkaluja sekä näin, miten yksittäisistä Word-tiedostoista muotoutuu lopulta yhtenäinen, painettu kokonaisuus. Tapasin uusia ihmisiä, ja pääsin työskentelemään samalla tavalla kielestä – erityisesti suomen kielestä – kiinnostuneiden viestintäalan ammattilaisten kanssa.

Katariina Rintanen Logomolla, taustalla Jokirannan toimisto.
– Parasta harjoittelussani oli päästä työskentelemään kokeneiden viestinnän ammattilaisten kanssa ja nähdä, kuinka erityyppisissä tehtävissä suomen kielen osaajia tarvitaan, Katariina Rintanen summaa.

Huomasin, että jo tähänastisista opinnoista saamiani eväitä tarvittiin lähes kaikissa tehtävissä. Hyödynsin siis oppimiani asioita käytännön työssä, esimerkiksi käytin kielenhuollon lähteitä oikoluvun tukena. Tämänkaltaisesta kokemuksesta on hyötyä, kun kirjoittaa itse tekstiä tai kun työpöydällä on toisen kirjoittajan teksti, jonka kieliasua asiantuntijan roolissa tarkastelee.

Etenkin eri tieteenaloja koskevia tekstejä lukiessa oivalsin sen, että kielen- ja tekstinhuollon tavoitteena on kirkastaa kirjoittajan ajatusta sanomastaan ja sujuvoittaa tekstin luettavuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka kieliasua muokattaisiin, sisällössä säilyy asiakkaan tai kirjoittajan toivoma äänensävy ja näkökulma.

Koen, että tämänkaltaisen työkokemuksen saaminen jo opiskeluaikana on tärkeää, koska se mahdollistaa suhtautumisen opiskeluun työelämänäkökulmasta. Oli myös avartavaa nähdä, kuinka erityyppisissä tehtävissä suomen kielen ammattilaisia tarvitaan.

Harjoittelukuukauteni vierähti nopeasti, ja viihdyin Jokirannassa todella hyvin. Harjoittelu opetti minulle paljon uusia asioita niin viestintätoimiston arjesta ja työtehtävistä kuin siitä, miten voin tulevaisuudessa hyödyntää omaa osaamistani suomen kielen asiantuntijana erilaisissa tehtävissä.

Katariina Rintanen

Katariina on ensimmäisen vuoden suomen kielen pääaineopiskelija Turun yliopistosta. Hän pitää opinnoissaan erityisesti siitä, kuinka kielen syvällisen tarkastelun avulla lähes joka päivä voi oppia äidinkielestään jotakin uutta.