Pitkäaikainen viestintäkumppani tukee strategista kasvua

Yli 120-vuotias VSP on kasvanut nykyiseen kokoonsa seuraamalla herkästi ympäröivää maailmaa, luottamalla osaavaan henkilökuntaansa ja vaalimalla uniikkia yrityskulttuuriaan. Myös harkitulla viestinnällä on ollut oma roolinsa yrityksen menestystarinan rakentamisessa. 

VSP eli Vakka-Suomen Puhelin tukee asiakkaidensa liiketoimintaa ulkoistetun asiakaspalvelun sekä IT- ja tietoliikennepalveluiden avulla. Yli 120-vuotisen historiansa aikana yritys on kasvanut perinteikkäästä puhelinyhtiöstä yli 500 henkeä työllistäväksi kumppaniksi yrityksille, joista monet lukeutuvat oman alansa johtaviin toimijoihin. 

VSP:n toimiva kasvustrategia perustuu tulorahoituksella tehtyihin investointeihin, toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä inhimillisyyteen.

– Arkemme ja työmme ydin on välittäminen: välitämme toisistamme, yhtiöstä, palveluista ja ennen kaikkea laadusta ja asiakkaistamme. Se näkyy myös toimintamme pitkäjänteisenä kehittämisenä, VSP:n viestinnästä ja henkilökunnan kehittämisestä vastaava Liisa Saviluoto kertoo.

Uusia näkemyksiä ja joustavaa lisätukea

Omilta yhteistyökumppaneiltaan VSP odottaa samanlaista palveluasennetta ja samanlaisia arvoja, joita se itsekin noudattaa. 

– Meille on tärkeää olla luotettava kumppani. Haluamme tuottaa asiakkaillemme mitattua lisäarvoa emmekä jätä asioita puolitiehen. Pyrimme aina antamaan enemmän kuin meiltä odotetaan – palveluja kehitetään jatkuvasti asiakkaidemme arjen sujuvoittamiseksi. Samaa odotamme omilta kumppaneiltamme: heidän arvojensa pitää kulkea samaa latua omiemme kanssa, Saviluoto painottaa.

Saviluoto on uransa aikana huomannut, että markkinointia ja viestintää pidetään usein toistensa synonyymeinä, mikä ei pidä paikkaansa. Hän kannustaakin yrityksiä miettimään markkinoinnin rinnalla viestintäosaamisen tuomia mahdollisuuksia. 

– Johtoryhmistä löytyy usein markkinointiosaamista mutta harvemmin viestintäosaamista, vaikka molempia tarvittaisiin. Jos yhtiössä ei ole viestinnän tärkeyttä ymmärtävää ”lähettilästä”, ei viestinnän tarpeita ja sen tarjoamia mahdollisuuksia ehkä tunnisteta, Saviluoto pohtii.

– Ammattitaitoisella viestinnällä voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia ja pelastaa monia vaikeita tilanteita. Kriisitilanteiden hoidossa viestinnän merkitys korostuu. Jos huonoja uutisia ei osata kertoa ammattitaitoisesti, tilanne voi jopa pahentua. Hyvänkin brändin voi pilata huonolla viestinnällä.

Saviluodon mukaan kaikkea osaamista ei tarvitse palkata yrityksen sisälle, vaan osittainen ulkoistaminen osaavalle kumppanille voi olla järkevämpi ratkaisu. Viestintätoimisto antaa tarvittaessa joustavaa lisätukea ja monipuolistaa yrityksen omaa osaamista.

– Arjen kiireiden keskellä oma näkökulma usein kapenee. Pitkäaikainen kumppani, joka tutustuu yrityksen palveluihin ja arvoihin, pystyy tarjoamaan yllättäviä ideoita ja äärimmäisen hyödyllisiä uusia näkökulmia.  

Jokiranta kirkasti ydinviestimme 

Kaikki VSP:n päätöksenteko noudattaa määrätietoisesti yrityksen kasvustrategiaa ja arvoja – myös viestinnän kehittäminen. Vuonna 2019 VSP pyysi jokirantalaisia mukaan luomaan sisältöjä, jotka vastaisivat yrityksen brändin strategisiin tavoitteisiin. 

– Olin aiemmassa työssäni tehnyt Jokirannan kanssa asiakaslehteä, jonka journalistinen ote oli niin ammattimainen, että perinteinen mediakin siteerasi sen juttuja. Tiesin Jokirannan olevan oikea kumppani kirkastamaan ydinviestimme ja muotoilemaan ne siten, että asiakas ymmärtää paremmin tuomamme lisäarvon. 

Tavoitteena oli saada viestintä henkimään paremmin sitä mielikuvaa, jonka asiakkaat kertoivat saaneensa kohdatessaan VSP:n väkeä henkilökohtaisesti. VSP:n työntekijät saavat runsaasti kiitosta vahvasta asiaosaamisestaan sekä siitä, että heitä on helppo lähestyä. Vahva osaaminen, inhimillinen ote ja hyväntuulinen palveluasenne haluttiin nostaa esiin myös viestinnässä.

Uusiin esitteisiin, asiakastarinoihin ja videoihin haastateltiin sekä kuvattiin yrityksen omaa henkilökuntaa ja asiakkaita. Kuvapankkikuvat ja ympäripyöreät lupaukset unohdettiin, ja palveluista kirjoitettiin ymmärrettävästi asiakkaan näkökulmasta.

– Lähdimme hiomaan viestintäämme, jotta se vahvistaisi brändiämme ja tukisi sen kehittämistä. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Jokirannan palveluihin – niin asiakastarinoihin, nettisivu-uudistukseen, vuosikertomukseen kuin muihinkin palveluihin, Saviluoto kertoo. 

Itsekin kokenut viestinnän ammattilainen arvostaa viestintäkumppanuudessa osaamisen ja näkemyksen lisäksi asennetta ja tapaa, jolla yhteistyötä tehdään.

– Jokirannassa yritykseen sekä sen palveluihin ja arvoihin tutustutaan perusteellisesti ennen työhön tarttumista. Sisältöjä ei tarvitse itse jälkikäteen viilailla, mikä säästää aikaamme – ja ajansäästöhän on osaamisen vahvistamisen ohella yksi ulkoistamisen tavoitteista, Saviluoto kiittelee.