Dosentti Elisa Juholin:

Viestinnän ammattilaisilla yhä tärkeämpi rooli

– Monikanavaisessa viestintäympäristössä viestinnän johtaminen on haastavaa. Enää ei riitä, että yritykset tuottavat sisältöä, vaan niiden on osattava kohdata asiakkaansa ja käydä dialogia heidän kanssaan. Viestinnän ammattilaisten rooli on entisestään korostunut, Helsingin yliopiston viestinnän dosentti Elisa Juholin sanoo.

Asiantuntijan mukaan viestinnän johtamista ohjaavat yrityksen tai organisaation strategiset linjaukset. Siksi viestinnän ammattilaisten pitäisi aina työskennellä tiiviissä yhteistyössä yrityksen tai organisaation johdon kanssa ja olla mielellään mukana myös johtoryhmässä.

– Content management eli sisältöjohtaminen on yhä tärkeämpää. On mietittävä tarkkaan, mitä halutaan sanoa ja mitkä viestit kolahtavat. Asiakkailla voi olla monta eri roolia ja siksi on pohdittava myös sitä, missä roolissa heidät halutaan tavoittaa. Kohtaamisen ja kuuntelun tärkeydestä puhutaan nyt paljon, Helsingin yliopiston viestinnän dosentti Elisa Juholin sanoo.

Maksettu media ja ansaittu media

Yritysmaailmassa mietitään nyt sitä, miten kuluttajien huomio parhaiten saavutetaan ja miten heidät saa pysähtymään, kun tietoa tulvii joka puolelta.

– Tiedon hallinta on haasteellista. Nyt kuluttajien pitäisi ennen kaikkea tietää, mistä tietoa kannattaa etsiä ja mihin tietoon voi luottaa. Verkossa on niin paljon kaikkea, eikä suodattimia ole. Vastuu on siirtynyt kuluttajille ja kansalaisille, Juholin sanoo.

– Tavoittaakseen nykyiset, potentiaaliset ja menetetytkin asiakkaat yritysten on osattava tunnistaa heidät. Keskeistä on myös osata kuunnella. Usein puhutaan luotaamisesta eli selvitetään mitä asiakkaat ajattelevat, tarvitsevat ja odottavat. Markkinatutkimusta tehdään yhä enemmän etnografisilla menetelmillä eli mennään kentälle selvittämään, miten ihmiset elävät. Asiakkaiden kanssa tehdään myös yhteistyötä entistä enemmän, Juholin lisää.

Viestintä on jakautunut ansaittuun mediaan ja maksettuun mediaan, kuten yrityksen ostamaan mediatilaan. Verkkosivut ja asiakaslehdet ovat omaa mediatilaa, jonka sisältöön yritys voi itse vaikuttaa. Ansaitulla mediatilalla tarkoitetaan yrityksen saamaa positiivista huomiota lehdissä, tv:ssä ja radiossa sekä suosittelua ja myönteisiä puheita sosiaalisessa mediassa.

– Sosiaalinen media on yrityksille mahdollisuus mutta myös uhka, sillä somea ei voi kontrolloida. Siellä pienestäkin asiasta voi nousta nopeasti ja hallitsemattomasti leviävä iso häly, joka voi kasvaa jopa skandaaliksi. Tätä kutsutaan leimahdukseksi, Juholin sanoo.

Yhteisö- ja yritysviestinnässä pinnalla ovat nyt erityisesti vastuullisuus, eettiset kysymykset ja dialogisuus. Yritysten on huolehdittava läsnäolosta niillä foorumeilla, joilla niille tärkeät sidosryhmätkin ovat.

– Aiheettomat epäilyt on torjuttava ja virheet korjattava nopeasti. Hyväkään brändi ei suojaa automaattisesti. Yritysten ja organisaatioiden on lunastettava olemassaolon oikeutuksensa päivittäin, raportointi silloin tällöin ei enää riitä. Viestintä ei myöskään voi enää olla vain yksisuuntaista, vaan sen on oltava dialogista, keskustelevaa, Juholin huomauttaa.

Elämyksellinen paperilehti

Asiakaslehti on yhä edelleen kustannustehokas ja hyvä tapa tavoittaa asiakkaat. Vaikka asiakaslehtiä tehdään nykyään yhä enemmän verkkoon, Juholin ei usko printtilehtien katoamiseen.

– Eivät kirjat ole mihinkään kadonneet, kuten eivät aikakauslehdetkään. Monet tekevät koko päivän töitä koneella ja verkossa, ja lukevat siksi mieluummin lehteä paperilta kuin sähköisesti. Paperilehden etu on myös se, että tieto on saatavilla heti, sitä ei erikseen tarvitse lähteä hakemaan linkin takaa verkosta.

Juholinin mukaan paperilehti on ihan eri tavalla elämyksellinen kuin verkkolehti. Se on fyysinen esine, jota voi hypistellä ja selailla. Paperilehden voi ottaa mukaansa ja syventyä siihen aina uudestaan.

Tulossa saattaa jopa olla paperilehden uusi tuleminen.

Viestinnän dosentti korostaa, että amatöörimäinen, repaleinen tekeminen ei kannata. Jos lehteä ei tehdä ammattimaisesti, ei sitä kannata tehdä ollenkaan. Sen sijaan kunnianhimoisesti tehdyt asiakaslehdet herättävät aina huomiota.

– Monilla laadukkailla asiakaslehdillä on vakiintunut suhde lukijoihinsa. Itse luen muutamaa asiakaslehteä joka kerta, kun ne kolahtavat luukusta. Niiden ilmestymistä osaa jo odottaa. Liian myyntihenkistä asiakaslehteä lukijat usein vieroksuvat. Laadukkaan asiakaslehden jutut ovat journalistisesti kunnianhimoisia ja kuvat ammattilaisten ottamia, Juholin sanoo.Lisää Jokirannan juttuja