Pasi Lahtisella on yli 20 vuoden kokemus visuaalisesta suunnittelusta. Hän toivoo, että myös aloittelevat yritykset ymmärtäisivät yritysilmeen tärkeyden.

Jokirannan AD Pasi Lahtinen:

Hyvä visuaalinen ilme PEILAA yrityksen tulevaisuutta

29.5.2018

Ammattimaisesti luotu yritysilme on työkalu, joka kestää aikaa ja kertoo yrityksen arvoista sekä visiosta. Se rakentaa yrityksen identiteettiä, auttaa erottautumaan kilpailijoista ja antaa myynnille uskottavuutta. Valitettavan usein uudella yrityksellä visuaalisen ilmeen suunnittelu jää kuitenkin to do -listan hännille.

Visuaalisuuden kasvua pidetään viestinnän suurimpana trendinä (European Communication Monitor 2017). Mutta mitä visuaalisuus oikeastaan tarkoittaa? Mihin startupin tai jo vakiintuneemman yrityksen kannattaa aikansa ja rahansa sijoittaa? Jokirannan luotto-AD Pasi Lahtinen vastaa.


MYÖS VISUAALISUUDEN TULEE POHJATA STRATEGIAAN

Digitaalisen viestinnän voittokulku ja kehittyvät teknologiat ovat pääsyitä viestinnän visuaalisuuden kasvuun. Netin ja ilmaisen tiedon loputtoman määrän ansiosta jokainen voi halutessaan opetella taiton tai kuvanmuokkauksen tekniikat. Tarve visuaalisen markkinointiviestinnän ammattilaisille ei kuitenkaan ole kadonnut.

– Harva pystyy kirjoittamaan virheetöntä kieltä tai piirtämään kaunista taulua, vaikka osaa käyttää kynää. Samalla tavoin ohjelmien hallitseminen ei vielä tee ihmisestä taitavaa graafikkoa. Ammattitaito rakentuu päivittäisessä tekemisessä: kokemus tuo ymmärryksen strategisesta suunnittelusta sekä siitä, miten yritysilme voi nostaa esiin yrityksen identiteettiä, Pasi kertoo.

Visuaalinen ilme on yksi organisaation peruskivistä. Silti se nähdään usein pakollisena pahana, johon panostetaan viimeiseksi ja josta tingitään, kun rahaa on rajallisesti. Jotta yritysilme voisi tuoda yritykselle myyntiä ja mainetta, sen suunnittelu pitäisi aloittaa jo tuotteiden ja palveluiden kehitysvaiheessa.

– Visuaalisen ilmeen hinta arvioidaan usein liian suureksi. Ammattimaisesti tehty yritysilme ei maksa muutamaa laadukasta konttorituolia enempää.

Visuaalisen ilmeen merkitys on vain korostunut viime vuosina. Insinöörit eivät enää myy insinööreille, vaan päätökset yhteistyökumppaneista ja ostoista tekevät usein ammattijohtajat. Siksi tuotteiden teknisten tietojen lisäksi myös yritysilmeen pitää olla kunnossa. Kotikutoisen näköiset logot ja esittelymateriaalit antavat aihetta epäillä, onko yrityksen muukin osaaminen vähän sinne päin.


HARKITTU YRITYSILME KESTÄÄ AIKAA

Ennen ajankohtaisiin visuaalisuuden trendeihin paneutumista kannattaa varmistaa, että visuaalisen viestinnän perusasiat ovat kunnossa. Ensimmäiseksi yrityksen on järkevä laittaa kuntoon logo, painettu ja sähköinen lomakkeisto, PowerPoint-pohja tai muut esitysmateriaalit sekä graafinen ohjeistus, joka määrittelee muun muassa typografian, perus- ja tukivärien sekä kuvamaailman käytön. Ne luovat vankan perustan muulle viestinnälle.

– Trendit vaihtuvat 3–5 vuoden välein, mutta perusilmeen pitäisi kestää aikaa. Hyvä visuaalinen ilme sopii yrityksen toimialaan sekä henkii yrityksen positiivisia puolia, arvoja ja visioita. Se kertoo sidosryhmille ja asiakkaille, mitä yritys haluaa olla tulevaisuudessa.

Liian kauas ei visioinnissa kannata kuitenkaan karata. Yritysilmeen tulee vastata sitä, mitä yritys todellisuudessa edustaa. Jos nettisivut tai muut esittelymateriaalit luovat epärealistista kuvaa yrityksestä, asiakas kyllä huomaa ristiriidan ensimmäisessä tapaamisessa. Todenmukainen, positiivinen yrityskuva rakentaa brändiä kestävästi.

Yritysilme ei ole vain ulkoisten sidosryhmien sitouttamisen väline; se rakentaa yrityksen identiteettiä myös sisäänpäin. Jos logoa tai nettisivuja on vaikea kokea omakseen, henkilökunta suhtautuu niihin helposti häpeillen. Helposti omaksuttava ja samaistuttava yritysilme taas vahvistaa me-henkeä, jolloin yrityksestä leviää helpommin positiivista sanaa myös ulospäin.


YHDENMUKAINEN JA ROHKEA VIESTINTÄ EROTTUU

Kun perusilme ja graafinen ohjeistus ovat valmiina, yritys voi alkaa suunnitella nopeammin vaihtuvia viestinnän elementtejä ja markkinointikampanjoita. Tässä Pasi peräänkuuluttaa rohkeutta.

– Kun perusasiat ovat kunnossa, uusia kanavia ja tyylejä pitäisi uskaltaa kokeilla rohkeasti. Suomessa tarvittaisiin lisää riskinottoa! Liian usein kunnianhimoisesti aloitetut kampanjat lässäytetään kalkkiviivoilla tutuiksi ja turvallisiksi kompromisseiksi. Ne eivät tuo yritykselle uutta myyntiä.

Pasi muistuttaa, että mieleenpainuvat kampanjat jakavat aina mielipiteitä.

– Vähäinenkin negatiivinen palaute saa yrityksissä usein kohtuuttoman paljon painoarvoa. Harmaata massaa tuottamalla ei erottauduta kilpailijoista.

Uusia keinoja ja kanavia pohtiessa kannattaa pitää mielessä viestinnän perusperiaatteet: kohderyhmä, oma ydinviesti ja yrityksen äänensävy. Mitään ei kannata tehdä vain siksi, koska muutkin tekevät. Epäjohdonmukainen eri tyylien testailu rikkoo yrityksen visuaalista identiteettiä ja tunnistettavuutta.

Erityisesti viestinnän ohjeistuksien tekemisessä ja suurissa linjoissa kannattaa tukeutua ammattilaiseen, joka tuntee yrityksen ilmeen ja graafisen ohjeistuksen. Näin markkinointiviestintä säilyy yhtenäisenä, vaikka tekijöitä yrityksessä olisikin useampia.

Lisää Jokirannan juttuja