HYVÄÄ VUOSIKERTOMUSta voi hyödyntää ympäri vuoden

Vuosikertomuksen tuottamiseen käytetään yrityksissä paljon aikaa ja rahaa. Jotta investoinnille saataisiin mahdollisimman hyvä kate, kannattaa tavoitteet asettaa korkealle. Suunnittele ja toteuta vuosikertomus siis siten, että voit hyödyntää sen sisältöä eri kanavissa ympäri vuoden.


Jokirannan vinkit kiinnostavaan vuosikertomukseen:

1. Ota viestintästrategia huomioon vuosikertomuksen suunnittelussa

Vuosikertomus on kiinteä osa muuta yritysviestintää. Ottamalla huomioon viestintästrategiassa määritellyt kohderyhmät jo sisällön suunnitteluvaiheessa varmistat, että vuosikertomuksesta löytyy kiinnostavaa luettavaa eri sidosryhmille. Jos menneelle vuodelle oli määritelty strategiassa jokin teema tai tavoite, käytä sitä myös vuosikertomuksen punaisena lankana.


2. Hyödynnä verkkoversion mahdollisuudet

Verkkoversion toteutukseen on lukuisia eri tapoja ja tyylejä, mutta parhaat digiversiot tehdään palastellen. Vaikka etenkin taloustietojen on hyvä löytyä myös ladattavana PDF-versiona, koodaamisen vaiva maksaa palkan. Rakenna vuosikertomukselle oma sivu tai alasivu, jossa eri aiheille on saatavissa omat linkkinsä. Näin voit jakaa sisältöä osissa muihin digitaalisiin kanaviin selkeästi ja vaivattomasti. Ja jotta vuosikertomuksenne löytyisi mahdollisimman helposti, muista hakukoneoptimointi!


3. Tarjoile data kiinnostavasti

Panosta sisällön muotoon: hyödynnä vaihtelevasti koukuttavia tekstejä, näyttäviä kuvia, animaatioita ja videoita sekä havainnollistavaa infografiikkaa, jotta lukukokemus pysyisi kiinnostavana. Kiinnitä huomiota myös kielen visuaalisuuteen. Mielenkiintoa voi pitää yllä myös sisällyttämällä vuosikertomukseen kiinnostavia yksityiskohtia ja lukuja yrityksen arjesta sekä ihmisistä.

Verkossa vuosikertomuksesta on mahdollista tehdä vuorovaikutteinen: voisiko lukija esimerkiksi saada itseään kiinnostavat tiedot nähtäville klikkaamalla karttaa?


4. Erotu ja sitouta laadukkaalla printtiversiolla

Verkkovuosikertomuksen lisäksi yrityksen kannattaa harkita myös printtiversioon investointia. Laadukkaan paperin, modernin painotekniikan ja näyttävän ulkoasun avulla kohderyhmän huomion ja ajan voi vangita pidemmäksi aikaa kuin verkossa. Laadukas paperinen vuosikertomus voi olla asiakkaalle tai yhteistyökumppanille elämys, joka jättää vahvan muistijäljen.


5. Varmista laatu ja työn sujuvuus

Tekemällä yhteistyötä osaavan kumppanin kanssa varmistat, että saat parhaan vastineen käyttämällesi ajalle, rahalle ja vaivalle. Suunnittelemme vuosikertomukset asiakkaan toiveet ja liiketoiminnan tavoitteet huomioon ottaen ja teemme työmme kunnianhimoisesti: vuosikertomuksen toteutuksesta vastaavat kokeneet toimittajat, valokuvaajat, graafikot ja verkkoviestinnän osaajat.


Ota yhteyttä, jos kaipaat apua tai ideoita vuosikertomuksesi toteutukseen!

Leena Hulsi
+358 (0) 400 821 015
leena.hulsi@jokiranta.fi

Lisää Jokirannan juttuja