Konsulttimme Suvi-Anni Huhtinen:

Viestintäkoulutus maksaa itsensä takaisin MONINKERTAISESTI

15.5.2018

Sujuvasti viestivä henkilöstö on yritykselle merkittävä voimavara ja kilpailuetu. Työtehtäviin sisältyy yhä useammin asiakkaille ja sidosryhmille viestimistä, joten yrityksen kannattaa huolehtia henkilöstönsä viestintävalmiuksista. Koulutus on pieni investointi, jolla on suuri vaikutus yrityksen liiketoiminnan kasvuun ja yrityskuvan kehittämiseen.

Ratkaisuja yksilöllisiin tarpeisiin

Viestintäkoulutukset tarjoavat yrityksen viestinnän kehittämiseen kustannustehokkaan ratkaisun. Koulutusten sisältö ja laajuus ovat räätälöitävissä yrityksen toiveiden mukaisesti, jolloin yritys saa juuri oman toimialansa vaatimuksia ja henkilöstönsä puutteita vastaavia tietoja ja taitoja.

Monessa organisaatiossa lähes koko henkilöstö viestii yrityksen ulkopuolelle. Myyjille arkipäivää on tarjousten ja sähköpostien kirjoittaminen, asiakaspalvelijat kommunikoivat asiakkaiden kanssa esimerkiksi sähköpostitse tai chatissa ja asiantuntijayrityksessä työntekijät saattavat päivittää vuorotellen yrityksen blogia tai sosiaalisen median kanavia. Kaikki organisaatiosta lähtevä viestintä rakentaa yrityskuvaa, joten tekstilajien erityispiirteet ja huoliteltu kieli eivät ole vain viestintäosaston asia.

Viestintäkoulutus on kannattava investointi myös pienille yrityksille ja yksityisyrittäjille, jotka vastaavat yksin sekä yrityksen ydintoiminnasta että viestinnästä. Heille hyvä koulutusmuoto on esimerkiksi henkilökohtainen valmennus, jossa käydään kouluttajan kanssa kahden kesken läpi tarkoituksenmukaiset viestintäkanavat sekä niiden toiminnot ja käyttötavat.

Pakollisesta pahasta kasvun vauhdittajaksi

Vaikka yrityksissä lähes kaikkien odotetaan osallistuvan viestintään, se on kuitenkin vain harvojen vahvuus. Epävarmuus omasta osaamisesta voi saada viestintään liittyvät tehtävät tuntumaan vastenmielisiltä, mikä lisää stressiä ja heikentää työn tulosta. Koulutukset antavat henkilöstölle varmuutta viestinnällisten tehtävien hoitamiseen.

Nykyistä henkilöstöä kouluttamalla yritykseen saadaan tarvittavaa osaamista ilman turhia ja kalliita rekrytointeja. Työntekijät myös arvostavat kouluttautumismahdollisuuksia tarjoavia työnantajia, ja mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen lisäävät työntekijöiden sitoutuneisuutta ja motivaatiota.

Hyvät viestintätaidot vapauttavat henkilöstöltä resursseja muihin tehtäviin, vähentävät väärinymmärryksiä, auttavat asiakkaiden sitouttamisessa ja luovat yrityksestä uskottavaa kuvaa. Kyky viestiä sujuvasti on arjen työkalu, jonka avulla yritys voi vakuuttaa ja sitouttaa asiakkaansa. Siitä kannattaa pitää huolta!

–––

Räätälöimme yrityksille koulutuspaketteja muun muassa seuraavista aiheista: sisältösuunnittelu, tapahtumaviestintä, kielenhuolto, asiakaspalveluviestintä ja viestintä myyntityössä. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!


Suvi-Anni Huhtinen
suvi-anni.huhtinen@jokiranta.fi
050 4076980

Tulevia koulutuksiamme:

Kieli kuntoon! -kielenhuoltokoulutus
Tehokkaalla kielellä vauhtia myyntiin -koulutus
Suunnitelmallisuutta tapahtumaviestintään -koulutus

Lisää Jokirannan juttuja