Joka vai mikä – mihin viitataan?

Relatiivipronominit joka ja mikä sekoittuvat helposti puhekielessä, mutta yleiskielessä kummallakin on omat tehtävänsä: joka-pronominilla viitataan edeltävään sanaan ja mikä-pronominilla edeltävään lauseeseen.

Relatiivipronomineilla joka ja mikä on erilaiset korrelaatit eli viittauskohteet. Relatiivipronomini vaikuttaa koko virkkeen tulkintaan.

Minun täytyy lopettaa lauluharrastuksenijoka harmittaa minua.
Minun täytyy lopettaa lauluharrastukseni, mikä harmittaa minua. 

Joka viittaa edeltävään sanaan, eli ensimmäisessä esimerkkivirkkeessä lauluharrastus harmittaa. Mikä puolestaan viittaa koko edeltävään lauseeseen, eli toisessa esimerkkivirkkeessä lauluharrastuksen lopettaminen harmittaa. 

Joka-pronominin viittauskohde on yleensä konkreettinen ja tarkkarajainen substantiivi-ilmaus. Pronomini viittaa edeltävään substantiiviin – väärä sanajärjestys voi johtaa erikoisiin virkkeisiin. 

Muutan ensi kuussa omakotitaloon maaseudulle, joka on tilava ja juuri remontoitu. 

Esimerkissä pronomini viittaa maaseutuun – virkkeen mukaan maaseutu on tilava ja juuri remontoitu. Sanajärjestyksen vaihtaminen korjaa viittaussuhteen: Muutan ensi kuussa maaseudulle omakotitaloon, joka on tilava ja juuri remontoitu.

Mikä-pronominilla viitataan koko edeltävän lauseen ilmaisemaan ajatukseen, eli viittauskohde on usein abstrakti. Alla olevassa esimerkissä kirjoittaja on iloinen muuttamisesta.

Muutan ensi kuussa omakotitaloon maaseudulle, mistä olen hyvin iloinen.

Huomionarvoista on, että mikä-pronominia käytetään joka-pronominin sijaan silloin, kun korrelaattina on pelkkä superlatiivimuotoinen adjektiivi. 

Mikä on rohkeinta, mitä olet tehnyt? 
Tämä on parasta, mitä tiedän.