Kapulakielelle kyytiä!

Kapulakielellä viitataan yleensä vaikeaselkoiseen virkakieleen, mutta moni viljelee kapulakielisiä ilmauksia myös arkisessa kielenkäytössään. Tällaisen kielenkäytön kohdalla pitäisi kielenhuoltajan toimesta suorittaa kapulakielen karsimista – tai toisin sanoen kielenhuoltajan pitäisi karsia kapulakieltä. 

Kapulakieliset ilmaukset ovat usein tarpeettoman hankalia tai suorastaan kömpelöitä fraaseja, jotka vaikeuttavat ymmärtämistä. Tyypillisiä ja melko yleisiä kapukielisyyksiä ovat kohdallatoimesta ja suorittaa. Näille ilmauksille on kyllä aikansa ja paikkansa, mutta niitä käytetään usein tarpeettomasti – monesti tällaiset ilmaukset voidaan muotoilla yksinkertaisemmin ja sujuvammin. 

Kohdalla-sanan perustehtävä on paikan ilmaiseminen, mutta sitä käytetään myös muunlaisissa yhteyksissä. 

Riskiryhmäläisten kohdalla koronavirusinfektio voi olla vaarallisempi kuin perusterveiden kohdalla.

Yllä olevassa esimerkissä kohdalla-sana on merkitykseltään tyhjä – asian voisi ilmaista yksinkertaisemminkin: 

Riskiryhmäläisille koronavirusinfektio voi olla vaarallisempi kuin perusterveille.

Suorittaa-verbiä käytetään usein turhaan toisen verbin yhteydessä, jolloin jälkimmäisestä verbistä on johdettu substantiivi. Lisäksi joissakin tapauksissa suorittaa-verbin voi korvata jollakin täsmällisemmällä tai sopivammalla verbillä.

Isännöitsijä suoritti tarkastuksen asunnossani. 
Kilpailu suoritetaan huomenna.

Ensimmäisessä esimerkissä suorittaa-verbin voi karsia pois, ja jälkimmäisessä esimerkissä parempi sanavalinta on käydä

Isännöitsijä tarkasti asuntoni.
Kilpailu käydään huomenna.

Jonkun toimesta -rakenne vaatii seurakseen passiivimuotoisen verbin, minkä vuoksi se häivyttää – usein turhaan – tekijän. Lopputuloksena on tarpeettoman monimutkainen rakenne. 

Talo maalattiin talkoolaisten toimesta. 

Aktiivimuotoinen verbi tuo selkeyttä: 

Talkoolaiset maalasivat talon.