Prosentti vai prosenttiyksikkö?

Vaalipäivän iltana puhutaan paitsi äänimääristä myös erilaisista prosenttiluvuista. Mitä eroa on prosentilla ja prosenttiyksiköllä? Pitääkö %-merkkiä taivuttaa?

Prosentti tarkoittaa sadasosaa, eli esimerkiksi neljä prosenttia on neljä sadasosaa. Usein yleistajuisissa teksteissä kirjoitetaan koko prosentti-sana %-merkin sijaan.

Puolue sai 15,6 prosenttia äänistä.
Vaalien äänestysprosentti nousi.
Äänimäärä kasvoi noin 3 prosentilla.

Prosenttia voidaan merkitä myös %-merkillä. Numeron ja merkin välissä on välilyönti. Lisäksi merkkiä on taivutettava lauseyhteyden vaatimalla tavalla. Taivutuspääte liitetään merkkiin kaksoispisteellä.

Puolue sai 15,6 % äänistä.
Äänimäärä kasvoi noin 3 %:lla.
Puolueen kannatus nousi 8 %:sta 12 %:iin.

Kun prosenttilukuja vertaillaan keskenään, käytetään prosenttiyksikkö-sanaa.

Puolueen kannatus nousi 8 prosentista 12 prosenttiin. Muutos oli neljä prosenttiyksikköä.