Asiakaslehti on kannattava investointi

Kiihkeätempoinen sosiaalinen media rakentaa yrityskuvaa pienistä palasista, asiakaslehti auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja antaa mahdollisuuden perehtyä asioihin pintaa syvemmältä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu lehti on elämyksellinen tuote, joka rakentaa yrityskuvaa kokonaisvaltaisesti ja jättää vahvan muistijäljen. 

Taitavasti toimitettu asiakaslehti on asiakkaille mieluinen markkinointikanava, joka kertoo yritykselle tärkeistä asioista lukijalähtöisesti. Laadukkaalla lehdellä vahvistetaan tavoiteltavaa yrityskuvaa, rakennetaan ajatusjohtajuutta ja vauhditetaan myyntiä kustannustehokkaasti. Asiakaslehtien rooli erityisesti isojen yritysten viestinnässä on jälleen kasvussa. 

Asiakaslehteen tuotettua sisältöjä voidaan hyödyntää moneen kertaan jakamalla niitä sosiaalisen median kanavissa ja uutiskirjeissä.

Miksi valita kumppaniksi Jokiranta?

Asiakaslehtien tuotanto on yksi yrityksemme vahvuuksista – olemme uskoneet asiakaslehtien voimaan yrityksemme perustamisesta eli vuodesta 2003 alkaen. Yli 20 toimintavuotemme aikana olemme suunnitelleet ja toimittaneet satoja lehtiä erikokoisille ja eri toimialoja edustaville yrityksille. 

Laaja-alainen kiinnostuksemme yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja monipuolinen koulutuksemme auttavat meitä löytämään kiinnostavia juttuaiheita ja uusia näkökulmia. Kykenemme tuottamaan sujuvia ja selkeitä tekstejä mutkikkaistakin aiheista.

Ydintiimimme lisäksi meillä on apunamme huolellisesti valittujen freelancer-toimittajien joukko, ja lehtien kuvituksessa luotamme ammattivalokuvaajiin. Kuvat, grafiikat ja kielenhuoltajamme oikolukemat Word-tiedostot taittuvat näyttäväksi kokonaisuudeksi yhteistyössä kokeneen graafikkomme kanssa. Verkkolehtien teknisestä toteutuksesta vastaa pitkäaikainen it-kumppanimme.

Kaikki Jokirannan palvelut >