Markkinointiviestinnän suunnitelmallisuus epävarmassa ympäristössä

Koulutus markkinointiviestijöille, jotka haluavat oppia lisää markkinointi- ja viestintäsuunnitelman tekemisestä etenkin epävarmassa toimintaympäristössä. Koulutus antaa ideoita ja työkaluja suunnitelmallisuuden lisäämiseen ja viestinnän kohderyhmien, toimenpiteiden ja ydinviestien määrittelemiseen.


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutuksen kesto ja sisältö suunnitellaan vastaamaan osallistujien tarpeita. Koulutuksen aihepiirejä voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

  • Miten viestiä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, kun markkinointiviestinnän kanavat pirstaloituvat ja uusia kanavia syntyy jatkuvasti?– Miten yllättäviin viestinnän haasteisiin tai mahdollisuuksiin voi varautua?
  • Miten viestinnällä voi selkeyttää kaoottiselta tuntuvaa sisäistä tai ulkoista toimintaympäristöä?
  • Miten pysyä omien kohderyhmien pulssilla ja varmistaa, että oma viesti läpäisee tietotulvan?


KENELLE?

Koulutus sopii markkinointiviestijöille, jotka ovat luomassa uutta markkinointisuunnitelmaa tai kaipaavat selkeytystä nykyiseen suunnitelmaansa ja haluavat ottaa paremmin huomioon muuttuvan viestintäympäristön. Koulutuksia järjestetään yrityksille, pienryhmille tai yksittäisille henkilöille. Tarvittaessa järjestämme yrityksille ja muille toimijoille koulutuksia myös räätälöidysti.


HINTA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjousta!


MISSÄ JA MILLOIN?

Koulutukset järjestetään Logomossa (Junakatu 9, Turku) tai etäyhteyksin erikseen sovittavana ajankohtana. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut koulutuksesta.


TIEDUSTELUT

Nelli Mäkitalo
FM, viestinnän asiantuntija
+358 400 794 050
nelli.makitalo@jokiranta.fi