Strateginen viestintä tuottaa tulosta

Strateginen viestintä on yksi johdon tärkeimmistä työvälineistä. Strategisen viestinnän lähtökohtana ovat aina yrityksen missio, visio ja arvot sekä niiden pohjalta laadittava yritysstrategia. Strategisella viestinnällä vaikutetaan siihen, että kaikki yrityksestä lähtevät viestit tukevat yrityksen liiketoiminnan strategisia tavoitteita eli viime kädessä yrityksen menestystä.

Strategisen viestinnän suunnitteluun tarvitaan sekä yritysjohtoa että viestinnän asiantuntijoita. Menestyvillä yrityksillä on kykyä ajatella strategisesti sekä ydinliiketoiminnassa että viestinnässä. Strategista viestintää ohjaa yritysjohdon kanssa laadittava viestintästrategia, jonka pohjalta laaditaan konkreettinen viestintä- eli toimenpidesuunnitelma sekä viestinnän vuosikello eli aikataulut toimenpiteille.  

Miksi valita kumppaniksi Jokiranta?

Viestintää ei tehdä tyhjiössä, joten onnistunut strateginen viestintä vaatii myös laaja-alaista ymmärrystä ympäröivästä maailmasta. Jokirantalaisilla on monipuoliset koulutustaustat, ja eri tieteenaloilta hankittu osaaminen tuo asiakkaillemme arvokasta lisäarvoa. Meitä kaikkia yhdistää intohimo sujuvaan suomen kieleen sekä halu tehdä vaikuttavaa viestintää.

Uskomme vahvasti kumppanuusajatteluun, jota myös asiakkaamme arvostavat. Asiakkaidemme tyytyväisyydestä kertoo jotakin muun muassa se, että moni asiakkuuksistamme on jatkunut yrityksen perustamisesta tähän päivään asti eli yli 20 vuotta. 

Ota yhteyttä, jos kaipaat osaavaa, joustavaa ja luotettavaa viestintäkumppania!

Kaikki Jokirannan viestintäpalvelut >