Kielestä kiinni: Kielelliset taidot kehittyvät lukemalla

”Lukeminen avartaa maailmankuvaa” on monelle tuttu lausahdus, eikä sitä toistella turhaan – lukemalla todella oppii lisää maailmasta. Lukeminen onkin tiedonhankinnan kannalta välttämättömyys, eikä liene liioittelua sanoa lukutaitoa myös hyvinvoinnin perustaksi. Lukemalla kielelliset taidot vahvistuvat, ajattelutaidot kehittyvät ja mielikuvitus rikastuu.

Lukutaito on suomalaisille arkipäiväinen itsestäänselvyys, mutta kaikkialla näin ei ole: maailmassa on yli 800 miljoonaa lukutaidotonta aikuista. Suomi on lukutaidon kärkimaita, mutta aika ajoin esille nousee suomalaisten lukutaidon heikkeneminen. Myös lukuinto on laskenut, vaikka valonpilkahduksiakin on: Lukukeskuksen mukaan joka neljäs suomalainen on lukenut poikkeusaikana enemmän kuin aiemmin. Lukuinnon soisi pysyvän korkealla myös jatkossa, sillä luku-, ajattelu- ja kielitaito kulkevat tiiviisti käsi kädessä. 

Lukeminen ja lukutaito eivät suinkaan ole pelkkää teknistä ja mekaanista tavaamista, vaan kyse on pääsystä merkitysten maailmaan: lukeminen on muun muassa kirjoitettujen tekstien ymmärrystä, arviointia, analysointia sekä tiedon yhdistelemistä ja päätelmien tekemistä. Lukutaidon merkitys on korostunut viime vuosina, koska on ymmärrettävä ja osattava kriittisesti arvioida aiempaa monimuotoisempia tekstejä. Lukutaito on erittäin tärkeää sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta, sillä ilman sitä yhteiskunnallinen osallistuminen on liki mahdotonta. 

Lukemisella on valtava merkitys myös kielellisestä näkökulmasta. Kielelliset taidot kehittyvät lukemalla, ja ne näkyvät kunkin omassa ilmaisussa: sanavarasto laajenee, erilaisten rakenteiden ja tyylien hallinta kehittyvät sekä ilmaisuvoima kasvaa ja rikastuu. Samoja vaikutuksia on myös äänikirjojen kuuntelemisella. Hyvä lukutaito näkyy ilmaisussa ja kirjoittamisessa, sillä lukeminen kehittää kykyä ilmaista itseään selkeästi ja monipuolisesti.

Kaiken kaikkiaan lukeminen on osa hyvinvoinnin perustaa – mutta miten voi oppia hyväksi lukijaksi? Vastaus on yksinkertainen: lukemaan oppii lukemalla. Lukuharrastuksen voi aloittaa pienin askelin. Suomessa julkaistaan vuosittain suuri määrä erilaisia kirjoja dekkareista elämäkertoihin, joten jokaiselle lukijalle löytyy varmasti jotakin. Ei siis tarvitse väkisin tarttua lukematta jääneeseen klassikkoon, vaan kannattaa etsiä itselleen kiinnostava kirja, jota on mieluisaa lukea tai kuunnella. Parhaimmillaan hyvä kirja voi tarjota unohtumattoman elämyksen, jota muistelee yhä uudelleen.